keuring
images/zonepanelen_pannendak.jpg

AREI-keuring

De AREI-keuring moet worden uitgevoerd voor een PV-installatie in gebruik wordt genomen. AREI staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.

Het AREI-keuringsverslag wordt opgesteld door een erkende keurder. Zoals bepaald door de FOD Economie (zie nota 72 en nota 72bis) bevat een volledig verslag minstens:

  • de datum van de keuring
  • het aantal, type, serienummer en maximaal AC-vermogen van de omvormer(s)
  • Het aantal en het piekvermogen van de zonnepanelen
  • de meterstand op het moment van de keuring

Een volledige AREI-keuring is erg belangrijk! Ze bepaalt de datum van indienstname. Als een verslag onvolledig is, zal de netbeheerder dit niet aanvaarden. De installatie moet dan opnieuw gekeurd worden.